Posts

Showing posts with the label आदिवासी बोलीभाषा

मराठी - परधान गोंडी गोष्टी(भाषांतरित)

Image
मराठी -  परधान गोंडी गोष्टी(भाषांतरित)) मित्रहो, महाराष्ट्रात विदर्भात काही जिल्ह्यात अल्प प्रमाणात आदिवासी परधान गोंडी बोलीभाषा बोलल्या जाते ही बोलीभाषा बोलणारे विदयार्थी शाळेत येतात तेंव्हा त्यांना मराठी समजत नाही, त्यामूळे त्यांना शाळेत रमवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेणे त्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या बोलीभाषेत काही छोटछोट्या गोष्टी भाषांतरित केलेल्या आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी गोष्टीच्या नावसमोरील Download वर क्लिक करा. आमचं घर   Download बाजाराला जाऊ    Download भाकरी फुगली    Download चांदणी आली   Download करडी   Download काय आवडते    Download लहानी    Download माझं गाव   Download साप साप   Download झाडच झाडं    वरीलप्रमाणे भारतातील वेगवेगळ्या बोलीभाषा बद्दल आणि बोलीभाषा बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत रमवण्या साठी आवश्यक बोलीभाषेतील साहित्य व शिक्षक मदतीसाठी ब्लॉगला नेहमी भेट द्या.. आपलाच प्रदिप जाधव

मराठी - निहाली गोष्टी (भाषांतरित)

Image
 मराठी - निहाली गोष्टी (भाषांतरित) मित्रहो, महाराष्ट्रात बुलडाणा जिल्ह्यात जळगांव जामोद तालुक्यात आणि त्याला लागून मध्य प्रदेशातील भागात नीहाली जमात वास्तव्यास आहे, यांची निहाली  बोलीभाषा देखील आहे. निहाली बोलीभाषा बोलणारे विद्यार्थी शाळेत येतात तेंव्हा त्यांना मराठी समजत नाही, त्यामूळे त्यांना शाळेत रमवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेणे त्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या बोलीभाषेत काही छोटछोट्या गोष्टी भाषांतरित केलेल्या आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी गोष्टीच्या नावसमोरील Download वर क्लिक करा. आमचं घर    Download बाजाराला जाऊ    Download भाकरी फुगली   Download चांदणी आली   Download करडी    Download काय आवडते   Download लहानी   Download माझं गाव    Download साप साप    Download झाडच झाडं    Download More about nihali dialect (language)👆 वरीलप्रमाणे भारतातील वेगवेगळ्या बोलीभाषा बद्दल आणि बोलीभाषा बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत रमवण्या साठी आवश्यक बोलीभाषेतील साहित्य व शिक्षक मदतीसाठी ब्लॉगला नेहमी भेट द्या.. आपलाच प्रदिप जाधव

मराठी - मावची गोष्टी (भाषांतरित)

Image
     मराठी - मावची गोष्टी (भाषांतरित) मित्रहो, महाराष्ट्रात  नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी मावची बोलीभाषा बोलल्या जाते ही बोलीभाषा बोलणारे विदर्थी     जेव्हा शाळेत येतात तेंव्हा त्यांना मराठी समजत नाही, त्यामूळे त्यांना शाळेत रमवण्यासाठी  महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेणे  त्या विद्यार्थ्यांसाठी  त्यांच्या बोलीभाषेत काही छोटछोट्या गोष्टी भाषांतरित केलेल्या आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी गोष्टीच्या नावसमोरील Download वर क्लिक करा. आमचं घर    Download बाजाराला जाऊ   Download भाकरी फुगली    Download चांदणी आली    Download करडी   Download काय आवडते    Download लहानी    Download माझं गाव    Download साप साप    Download झाडच झाडं    Download वरीलप्रमाणे भारतातील वेगवेगळ्या बोलीभाषा बद्दल आणि बोलीभाषा बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत रमवण्या साठी आवश्यक बोलीभाषेतील साहित्य व शिक्षक मदतीसाठी ब्लॉगला नेहमी भेट द्या.. आपलाच प्रदिप जाधव

मराठी - भीलोरी गोष्टी (भाषांतरित)

Image
मराठी - भीलोरी गोष्टी (भाषांतरित) महाराष्ट्रतील उत्तरेकडील जिल्हे, त्याला जोडलेले गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थान राज्यातील जिल्ह्यामध्ये भिल जमात वास्तव्यास आहे. त्यांची वेगळी बोलीभाषा भिलोरी भाषा म्हणून ओळखली जाते.  या जमातीची विद्यार्थि जेव्हा शाळेत येतात तेंव्हा त्यांना मराठी समजत नाही, त्यामूळे त्यांना शाळेत रमवण्यासाठी  महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेणे  त्या विद्यार्थ्यांसाठी काही छोटछोट्या गोष्टी भाषांतरित केलेल्या आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी गोष्टीच्या नावसमोरील Download वर क्लिक करा. आमचं घर   Download बाजाराला जाऊ    Download भाकरी फुगली    Download चांदणी आली    Download करडी    Download काय आवडते   Download लहानी    Download माझं गाव   Download साप साप    Download झाडच झाडं    Download वरीलप्रमाणे भारतातील वेगवेगळ्या बोलीभाषा बद्दल आणि बोलीभाषा बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत रमवण्या साठी आवश्यक बोलीभाषेतील साहित्य व शिक्षक मदतीसाठी ब्लॉगला नेहमी भेट द्या.. आपलाच प्रदिप जाधव

मराठी - वारली गोष्टी (भाषांतरित)

Image
   मराठी - वारली गोष्टी (भाषांतरित) मित्रहो, महाराष्ट्रात कोकणातील ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी वारली जमात वास्तव्यास आहे. अर्थातच तुम्हाला वारली चित्रकला माहित असेलच  परंतु त्यांची वेगळी बोलीभाषा देखिल आहे. या जमातीची विद्यार्थि जेव्हा शाळेत येतात तेंव्हा त्यांना मराठी समजत नाही, त्यामूळे त्यांना शाळेत रमवण्यासाठी  महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेणे  त्या विद्यार्थ्यांसाठी  त्यांच्या बोलीभाषेत काही छोटछोट्या गोष्टी भाषांतरित केलेल्या आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी गोष्टीच्या नावसमोरील Download वर क्लिक करा. आमचं घर    Download बाजाराला जाऊ   Download भाकरी फुगली    Download चांदणी आली    Download करडी   Download काय आवडते    Download लहानी    Download माझं गाव    Download साप साप    Download झाडच झाडं    Download वरीलप्रमाणे भारतातील वेगवेगळ्या बोलीभाषा बद्दल आणि बोलीभाषा बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत रमवण्या साठी आवश्यक बोलीभाषेतील साहित्य व शिक्षक मदतीसाठी ब्लॉगला नेहमी भेट द्या.. आपलाच प्रदिप जाधव

मराठी - कातकरी गोष्टी (भाषांतरित)

Image
  मराठी - कातकरी गोष्टी (भाषांतरित) मित्रहो महाराष्ट्रात कोकणातील रायगड जिल्ह्यात  आदिवासी कातकरी जमात वास्तव्यास आहे. या जमातीची विद्यार्थि जेव्हा शाळेत येतात तेंव्हा त्यांना मराठी समजत नाही, त्यामूळे त्यांना शाळेत रमवण्यासाठी  महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेणे  त्या विद्यार्थ्यांसाठी काही छोटछोट्या गोष्टी भाषांतरित केलेल्या आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी गोष्टीच्या नावसमोरील Download वर क्लिक करा. आमचं घर    Download बाजाराला जाऊ    Download भाकरी फुगली     Download चांदणी आली    Download करडी    Download काय आवडते    Download लहानी    Download माझं गाव    Download साप साप    Download झाडच झाडं    Download वरीलप्रमाणे भारतातील वेगवेगळ्या बोलीभाषा बद्दल आणि बोलीभाषा बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत रमवण्या साठी आवश्यक बोलीभाषेतील साहित्य व शिक्षक मदतीसाठी ब्लॉगला नेहमी भेट द्या.. आपलाच प्रदिप जाधव

मराठी - पावरी गोष्टी (भाषांतरित)

Image
    मराठी - पावरी गोष्टी (भाषांतरित) मित्रहो महाराष्ट्रात बुलडाणा, जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्यात  आदिवासी पावरा जमात वास्तव्यास आहे. या जमातीची विद्यार्थि जेव्हा शाळेत येतात तेंव्हा त्यांना मराठी समजत नाही, त्यामूळे त्यांना शाळेत रमवण्यासाठी  महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेणे  त्या विद्यार्थ्यांसाठी काही छोटछोट्या गोष्टी भाषांतरित केलेल्या आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी गोष्टीच्या नावसमोरील Download वर क्लिक करा. आमचं घर    Download बाजाराला जाऊ    Download भाकरी फुगली   Download चांदणी आली    Download करडी    Download काय आवडते   Download लहानी    Download माझं गाव   Download साप साप   Download झाडच झाडं    Download वरीलप्रमाणे भारतातील वेगवेगळ्या बोलीभाषा बद्दल आणि बोलीभाषा बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत रमवण्या साठी आवश्यक बोलीभाषेतील साहित्य व शिक्षक मदतीसाठी ब्लॉगला नेहमी भेट द्या.. आपलाच  प्रदिप जाधव

From dialect to standard (registered) language

Image
  Name of the project – From Dialect to Registered Language Our school is a government school which is near a 100% tribal population. All the people live in the village belongs to schedule tribe i. e. Kolam, and the dialect they use is Kolami. So the students in my school are 100% from schedule tribe, Kolam. This dialect has Dravidian touch, so is very difficult to understand for new learner ( for Marathi/Hindi speaker) As the textbooks are in Marathi/English/Hindi in but the students in my know the only language (dialect) Kolami, when they come to the school, they don't know Marathi/Hindi/English. And I didn't know their dialect Kolami, when I was appointed in the school. There is no written literature this dialect ( language). The communication couldn't take place between students and teacher ( i. e. Me) it was a problem How did I solved the problem The first thing, I did that I respected and accepted them (the students) with their language (dialect) I permitted them to s

मराठी - गोंडी गोष्टी (भाषांतरित)

Image
    मराठी - गोंडी गोष्टी (भाषांतरित) मित्रहो महाराष्ट्रात यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि भंडारा जिल्ह्यात  आदिवासी गोंड जमात वास्तव्यास आहे. या जमातीची विद्यार्थि जेव्हा शाळेत येतात तेंव्हा त्यांना मराठी  समजत नाही, त्यामूळे त्यांना शाळेत रमवण्यासाठी  महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेणे  त्या विद्यार्थ्यांसाठी काही छोटछोट्या गोष्टी भाषांतरित केलेल्या आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी गोष्टीच्या नावसमोरील Download वर क्लिक करा. आमचं घर     Download बाजाराला जाऊ    Download भाकरी फुगली    Download चांदणी आली    Download करडी    Download काय आवडते   Download लहानी    Download माझं गाव    Download साप साप   Download झाडच झाडं    Download वरीलप्रमाणे भारतातील वेगवेगळ्या बोलीभाषा बद्दल अधिक माहितीसाठी ब्लॉगला नेहमी भेट द्या.. आपलाच  प्रदिप जाधव