Story in Kolami dialect

एक कोलामी भाषिक विद्यार्थिनी एक गोष्ट मराठीत आणि तीच गोष्ट कोलामी बोलीभाषेत सांगताना.
Comments

Popular posts from this blog

प्रवास सातपुड्याचा - नंदुरबार डाएट ने तयार केलेली भिली, कोकणी, मावची, कोठली आणि पावरी अशा पाच बोलीभाषेतील शिक्षक शिक्षक हस्तपुस्तिका

मराठी - मावची गोष्टी (भाषांतरित)

वेगळी भाषा (बोलीभाषा) बोलणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी हस्टपुस्तिका